Ο δικτυακός τόπος είναι υπό κατασκευή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μελελάου 72. Καλλιθέα, 176 72
Τηλ. 210 9572303